Numer Konta

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"
ul: Wyspiańskiego 3
42-600 Tarnowskie Góry

Nr konta:
Bank BGŻ: 54 2030 0045 1110 0000 0417 2170

Składka członkowska 50 zł/miesiąc. (od września 2016 r)
Jednorazowa składka miesięczna w tej kwocie obejmuje wszystkie dzieci z jednej rodziny zgodnie z zapisem w regulaminie klubu.

W opisie proszę podać imię i nazwisko trenującego, oraz miesiąc i rok którego dotyczy składka.
np. Jan Kowalski, 2010-10