25 stycznia 2006 roku odbyły się w klubie egzaminy na stopnie szkoleniowe. Najwięcej osób zdawało na pierwszy stopnień judo – 6 KYU. Najwyższym stopniem przyznanym w tym dniu było 3 kyu. Wszystkim zdającym gratulujemy.

Zadzwoń