Od poniedziałku tj. 4 września rozpoczynamy zajęcia dla wszystkich grup według starego planu.

Nowy plan zajęć obowiązuje od 18 września.

Zajęcia rozpoczynamy 29 sierpnia br. treningami dla grupy najstarszej (2) i w pierwszym tygodniu tylko ta grupa ma treningi.
Od 4 września (zgodnie ze starym planem) rozpoczynają treningi pozostałe grupy.

Zobacz stary plan zajęć i nowy obowiązujący od 18 września …

Zadzwoń