Sławomir Wilk – były dyrektor Naszej szkoły, trener i wychowawca wielu pokoleń tarnogórskiej młodzieży, pełniąc funkcję z-cy naczelnika Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu w Tarn. Górach, przyczynił się do dynamicznego rozwoju Naszego Klubu oraz uruchomienia klas sportowych o profilu judo prowadząc osobiście rozmowy z władzami Śląskiego Związku Judo.

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą o poparcie tej kandydatury w wyborach samorządowych. Rada Powiatu Okręg nr 5 Przymierze Społeczne

Zadzwoń