Od grudnia 2006 roku Nasz Klub posiada uprawnienia do prowadzenia kursów samoobrony zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz poniżej podstawa prawna)

Posiadamy nie tylko uprawnienia instruktorów judo i stopnie mistrzowskie w tej dyscyplinie, ale także od tej pory możemy organizować profesjonalne kursy samoobrony.

Prosimy o kontakt firmy, instytucje, które planują organizowanie dla swoich pracowników kursów samoobrony.

Prowadzimy również kursy samoobrony dla osób fizycznych po uprzednim skompletowaniu grupy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad ich uzykiwania (Dz.U. Nr 71, poz 738) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 8, poz 93).

Zadzwoń