Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 2 Sportowego w Tarnowskich Górach ogłasza nabór uczniów klas VI szkół podstawowych do klas sportowych o profilach: piłka ręczna dziewcząt, tenis stołowy chłopców i judo chłopców.

Test sprawnościowy odbędzie się dnia 11.04.2007 roku (środa) o godzinie 16.00 na salach gimnastycznych w/w gimnazjum.

Wszyscy chętni zobowiązani są do przyniesienia ze sobą obuwia zmiennego.

Warunki przyjęcia do klasy sportowej:

  • dobry stan zdrowia
  • pisemna zgoda rodziców
  • dobre wyniki w nauce

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Liczba miejsc ograniczona!

Zadzwoń