W związku ze zwiększoną ilością trenujących i zapisujących się dzieci do grupy nr 5 (wiek 5 – 8 lat), grupa ta zostaje rozbita na dwie części (powstają grupy o numerze 5 i numerze 6).

Małej modyfikacji ulega plan zajęć w środy.


Grupa nr 5 – Środa – godzina 16:30
Grupa nr 6 – Środa – godzina 17:30

Prosimy rodziców o zdecydowanie się, w której grupie dziecko będzie trenowało. Obie grupy będą na takim samym poziomie i będą przerabiały ten sam materiał.

Zadzwoń