Nasz Klub już oficjalnie organizatorem akcji „Śląskie Judo Dzieciom”. Współorganizatorem tej akcji w naszym mieście jest Tarnogórskie Centrum Kultury, które użycza nam swoje pomieszczenia i pomaga w organizacji – za co dziękujemy.

Wkrótce na naszej stronie szczegółowy plan imprezy.

Zadzwoń