Poniższe informacje dotyczą tylko dzieci, które zapisują się w tym roku, dzieci już trenujące informacje o przejściu do grupy wyższej i nowym terminie zajęć otrzymają bezpośrednio na treningu.

Od 20 września br obowiązuje nowy rozkład zajęć i jest to dzień pierwszego treningu grupy zapisowej.

  • Roczniki 2006-2005 (4-5 lat) – Poniedziałek godzina 16:00
  • Roczniki 2004-2003 (6-7 lat) – Poniedziałek godzina 17:00
  • Roczniki 2002 i starsi (8 lat i starsi) – Środa godzina 17:00

Dziecko przystępujące do treningów powinno przynieść wypełnioną ankietę, która jednocześnie jest zgodą rodziców na uczestniczenie dziecka w treningu judo.

Ankieta powinna też być wypełniona przez lekarza, który wyraża zgodę na trening judo dziecka, lub wypisuje czy są jakieś przeciwwskazania do uprawiania judo przez dziecko.

Zadzwoń