Po raz kolejny w Radzionkowie organizowane są zawody Funny Judo dla najmłodszych. Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem zawodów i zgłoszenie u trenera prowadzącego zajęcia, czy dziecko w tym terminie może brać udział w zawodach.
Można zgłosić dziecko pocztą elektroniczną. Ostateczny termin zgłoszenia dziecka 4 kwietnia br., należy podać: Imię nazwisko, wiek, wagę dziecka.

Dotyczy roczników: dzieci w wieku 5 do 8 lat (roczniki 2005 do 2008).

Prosimy również, tak jak ostatnim razem o to, aby na zawodach z dzieckiem obecny był opiekun.

Startowe (20 zł/ osoby) pokrywa klub

Zawody Funny Judo przy UKS „PMDK – Judo Radzionków”

 • Miejsce: MOSiR Radzionków, przy ulicy Knosały 16
 • Termin: 7 kwietnia 2013
 • Nagrody: Dla każdego zawodnika minimum 2 nagrody spośród: medali, dyplomów, nagród rzeczowych.

Losowanie wag:
Dzieci podzielone zostaną w kategoriach wiekowych, rozlosowani/e będą do grup 5 osobowych (w przypadku braku wymaganej ilości osób mogą być grupy 4,3) według roku urodzenia i wagi począwszy od najlżejszej osoby (dopuszczalna jest maksymalna różnica 10 kg pomiędzy startującymi w poszczególnych grupach).

Konkurencje:

 1. Tor przeszkód – bieg na czas (opisany poniżej dla każdej ligi)
 2. Konkurencja z mocowaniem każdy z każdym (opisana poniżej dla każdej ligi)

Kolejność miejsc:
W każdej kategorii wagowej ogłaszana jest po zsumowaniu punktów z 2 konkurencji. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przyznaje się takie same miejsce 2 lub więcej osobą, kolejna osoba otrzymuje miejsce wg kolejności.

 1. Tor przeszkód

  2 równoległe tory o długości 12 m, start ( 2 pachołki), na 2 metrze koło hula hop przejście dowolnym sposobem( od góry lub od dołu) na 5 metrze materac 20 cm grubości – 2 m długości ( przebiegniecie po nim), na 10 metrze płotek wysokość 70 cm, na 12 metrze pachołek obiegnięcie w lewą stronę, sprint do punktu startu, obiegniecie w lewą stronę pachołka startu i powtórzenie wszystkich elementów, wyłączenie czasu po przekroczeniu linii pachołka startu po 2 cyklu. ( nie wykonanie któregokolwiek ćwiczenia 1 sekunda kary)

 2. Konkurencja z mocowaniem
  • A) Walka judo 2min, rozgrywana z przepisami PZJudo.
  • B) Dzieci 7-8letnie: walka sumo. Pole walki – kwadrat 2 m na 2 m . Zawodnicy wchodzą na środek pola walki. Rozpoczynają na komendę start. Mali zawodnicy mają za zadanie wypchnąć przeciwnika za pole walki bądź doprowadzić przeciwnika do upadku. Przegrywa osoba, która którąkolwiek częścią ciała wyjdzie za pole walki, lub dotknie maty inną częścią ciała niż stopy. Za wypchniecie lub przewrócenie zawodnik zdobywa jeden mały punkt. Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy zdobędzie dwa małe punkty. Czas walki nieograniczony.
  • C) Dzieci 5-6letnie. Przeciąganie pasa judo o długości 240 cm – 2 osoby w systemie każdy z każdym siadają naprzeciwko siebie w odległości 200 cm od siebie po 100 cm od linii granicznej chwytają pas na końcach, na sygnał przeciągają przeciwnika, zwycięża osoba która przeciągnie przeciwnika za linie graniczną lub jako jedyna będzie trzymała pas i otrzymuje 1 punkt

  Zawody rozpoczynają się o godz. 9.00 dla przedszkolaków, około godz. 11.00 dla grup starszych.

  Regulamin zawodów Funny Judo przy UKS PMDK Judo Radzionków.

  1. Zgłaszając dziecko do zawodów wyrażacie Państwo zgodę na jego udział w zawodach i potwierdzacie, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań, by brało udział w zawodach sportowych judo dnia 7.04.2013r.
  2. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na odpowiedzialność prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie zawodów. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
  4. Rodzice podczas zawodów zajmują miejsca na trybunach i z tego miejsca oglądają zawody.
  5. Każdy uczestnik zawodów deklaruje się do czystej sportowej rywalizacji, zgodnej z zasadami „fair play” i opisem poszczególnych konkurencji.
  6. Ostateczny termin zgłoszenia do zawodów to 4.04.13r.
  7. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
  8. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.
  9. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  10. Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez organizatora turnieju w celach związanych z turniejem.
  11. Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie www.ikizamajudoclub.pl i innych stronach związanych z zawodami. Każdy zawodnik ma prawo żądania usunięcia zdjęć z swoim wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem.
  12. Interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem są zastrzeżone dla organizatorów.
Zadzwoń