Dzięki pomocy fizjoterapeuty i przy współpracy lekarza trening judo nabiera nowego znaczenia.
Wykorzystanie ich wiedzy pozwala dobrać ćwiczenia jak i wymusić poprawność ich wykonywania co działa profilaktycznie i zapobiega powstawaniu urazów i kontuzji w przyszłości.

Nasz klub podjął współpracę ponad rok temu z Centrum Rehabilitacji MANUALMED. Dzięki ich pomocy zarówno starsi zawodnicy jak i najmłodsi trenujący w klubie mogą podnosić swój poziom sportowy i koorygować ewentualne nieprawidłowości.

W przypadku urazów, które czasami podczas wyczynowego uprawiania sportu zdarzają się, MANUALMED przy wsparciu lekarskim pomaga trenującym u nas zawodnikom szybko dojść do pełnej sprawności fizycznej

Zadzwoń