Od 22 września godzina 16:00 startuje grupa 5 latków (rocznik 2009), prosimy wszystkie zainteresowane osoby o przyjście wraz z dziećmi na pierwszy trening.

Od bieżącego tygodnia wszystkie pozostałe osoby mogą przyjść na trening zgodnie z planem zajęć (http://judotg.pl/plan-zajec) w dniu i godzinie przypadającej ich rocznikom.

Więcej informacji o zapisach na stronie: http://judotg.pl/zapisy-judo

Prosimy na pierwszy trening zabrać ze sobą wypełniona przez rodziców i podpisaną przez lekarza rodzinnego (pediatrę) ankietę (Deklarację członka klubu): http://judotg.pl/sites/default/files/judotg-deklaracja-czlonka-klubu.pdf

Zadzwoń