Od września 2016 roku zmieniamy wielkość składki członkowskiej w klubie, miesięczna składka będzie wynosiła 50zł.
Dalej w naszym klubie w przypadku rodzeństwa opłacamy tylko jedną składkę miesięczną, czyli sumarycznie za całe rodzeństwo składka wynosi tylko 50zł.

Zmiany w opłatach dotyczą również zajęć grupy REKREACJA, biorąc pod uwagę sugestię osób dorosłych, zamiast składki członkowskiej jest możliwość opłacenia jednego treningu w kwocie 15 zł.

Wpłaty można dokonywać na miejscu u trenera prowadzącego zajęcia lub bezpośrednio na konto bankowe.

Zadzwoń