Szanowni Państwo, w piątek 15 czerwca trening dodatkowy zostaje odwołany w związku z pilny wyjazdem, w poniedziałek 18 czerwca w szkole odbywa się komers dla ostatnich klas i wszystkie zajęcia pozaszkolne popołudniowe są odwołane.

Egzaminy na stopnie szkoleniowe odbędą się:

  • w środę 20 czerwca – dla grupy III na treningu o godzinie 16:30
  • w środę 20 czerwca – dla grupy z roczników 2010 i 2011 na treningu o godzinie 17:30
  • w czwartek 21 czerwca – dla grupy II i I podczas treningu

Opłatę egzaminacyjną uiszczamy w dniu egzaminu za zdany egzamin. Wszystkie protokoły egzaminacyjne wraz ze zbiorczą opłatą za nie klub przekazuje do Polskiego Związku Judo.
Polski Związek Judo po zarejestrowaniu publikuje stopnie w swojej bazie danych (zobacz Rejestr Stopni JUDO) i przysyła do klubu certyfikat w formie elektronicznej.
Klub drukuje certyfikaty we własnym zakresie, i wręcza zawodnikom.

W Rejestrze Stopni Judo można sprawdzić dotychczasowe stopnie szkoleniowe i mistrzowskie.

Grupa najmłodsza 2012 rocznik

Dzieci z grupy najmłodszej otrzymują na ostatnim treningu (20 czerwca) Certyfikat ukończenia roku szkoleniowego.

Zadzwoń