Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby trenujące w klubie sportowym i mogące podlegać rywalizacji sportowej (niezależnie od tego, czy uczestniczą w zawodach czy nie) muszą posiadać aktualne badania sportowo lekarskie. Badania takie ważne są przez pół roku.

Drodzy Państwo z przepisami nie dyskutujemy, jest taki wymóg prawny, dlatego musimy go wszyscy spełnić.
Jako klub sportowy, staramy się Wam pomóc i trochę ułatwić aby nie szukać przychodni sportowo-lekarskiej czy lekarza z uprawnianiami dlatego podpisaliśmy umowę z lekarzem, który będzie opiekować się Waszymi dziećmi.
Do badania należy się przygotować i przyjść z wynikami podstawowych badań krwi, moczu i EKG, które robicie we własnym zakresie. Koszt badania przez lekarza z uprawnieniami 40 zł /osoba.

Podczas badania, możecie być obecni. Zawsze można zadać pytanie lekarzowi.

Oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość wykonania badań sportowo-lekarskich w innym miejscu, to są one ważne, prosimy tylko zgłosić się do nas po klubową książeczkę sportowo-lekarską i dostarczyć kopię tych badań.

Kto musi wykonać badania sportowo-lekarskie

W naszym klubie dotyczy to wszystkich trenujących w grupach nr 1, nr 2 i nr 3.
Ćwiczący w tych grupach mogą podlegać rywalizacji sportowej (od 2007), a dwa wcześniejsze roczniki (2008 i 2009) są prowadzone programem szkolenia sportowego i podczas zajęć mają elementy walki sportowej.

Poniżej wyciąg z tabeli kategorii wiekowych(PZJUDO), cały dokument dostępny tutaj.

Komu wystarczy oświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Obowiązek badań sportowo lekarskich nie dotyczy dzieci z grupy 4 i 5 (pięciolatki i sześciolatki).
Dzieci te prowadzone są programem ćwiczeń ogólnorozwojowych wraz z elementami i przygotowaniem do judo, tzw. Funny Judo czy Zabawa Judo.
Dla tej najmłodszej grupy wiekowej wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub pediatry, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach ogólnorozwojowych (brak elementów walki).

Takie oświadczenie należy uzyskać we własnym zakresie.

Gdzie wykonać badania sportowo-lekarskie

Lekarz posiadający uprawnienia będzie dostępny w klubie minimum raz na pół roku (pierwszy raz na początku października, w terminie późniejszym podamy dokładną datę i czas).

Badania będą odbywały się w gabinecie szkolnym.

Jak przygotować się do badań sportowo-lekarskich

Należy wcześniej wykonać: podstawowe badanie:

  • krwi
  • moczu
  • EKG (raz do roku)
  • RTG odcinka szyjnego kręgosłupa (zgodnie z zaleceniami lekarza)

Z wynikami tych badań należy zgłosić się w podanym przez nas terminie do lekarza sportowego, który dodatkowo będzie badać naszych zawodników.
Podczas badania dziecka może (takie jest też zalecenie lekarza) być obecny rodzic.
Koszt badania 40 zł.

Do kiedy należy zrobić badania

Graniczny termin uzupełnienia badań sportowo-lekarskich to 15 października 2018 roku.
Po tym terminie trener może nie dopuścić do zajęć.

Zadzwoń