Opublikowaliśmy plan zajęć i uruchamiamy zapisy do naszego klubu. Zakładamy, że sytuacja związana z ograniczeniami spowodowanymi pandemią do września się nie zmieni dlatego tak przygotowaliśmy plan zajęć aby wszyscy mieli szansę udziału w treningu.

Jak to wygląda:

  • Większość grup została podzielona na pół aby spełnić warunek 12 osób w grupie, dlatego przy numerze grupy może pojawić się litera podgrupy „a” lub „b”,
  • Wprowadzamy przerwy 15 minutowe pomiędzy grupami,
  • Zmniejszamy liczbę treningów w tygodniu do jednego z wyjątkiem grup szkolenia sportowego,
  • Zmniejszamy czas treningu w grupach rekreacyjnych

Oczywiście, jeżeli sytuacja zmieni się to wrócimy do standardowych jednostek treningowych i ich liczb w tygodniu.

Prosimy wszystkich, również już trenujących, aby wypełnili formularz zapisowy. Jest to konieczne abyśmy mogli rozplanować osoby w grupach.

Zadzwoń