W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi w naszym kraju skracamy zajęcia o 5 minut w najliczniejszych grupach,  tak aby rodzice odprowadzający i odbierający dzieci mieli więcej czasu i nie gromadzili się. Dzięki temu powstają przerwy 20 minutowe pomiędzy najliczniejszymi treningami.

Zmniejszenie czasu treningu nie dotyczy zajęć prowadzonych w szkole Podstawowej nr 3, gdzie trenują dzieci trochę starsze, jak i rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

Sala nr 2 ul. Niedziałkowskiego

Prosimy o niegromadzenie się na korytarzu, zakładanie maseczek podczas dostarczania dzieci na zajęcia. Wiemy, że pogoda nie sprzyja czekaniu na powietrzu czy spacerom podczas zajęć, ale musimy się stosować do wymogów. Najmłodsze dzieci ćwiczą w dresach. Mogą w nich przyjść na zajęcia wtedy oszczędzają czas na przebieranie się. Starsze (już od 6 roku życia) potrafią samodzielnie sprawnie się ubrać.
Liczymy na państwa zrozumienie i pomoc w tej sprawie, my musimy dostosować się do przepisów panujących w kraju, a ponieważ mamy szczególną sytuację to musimy działać niestandardowo.
Jeżeli zbyt licznie będziecie Państwo czekali na dzieci wtedy zmuszeni będziemy do ograniczenia liczebności grup co skutkować będzie mniejszą liczbą zajęć tak aby każdy mógł poćwiczyć.

Przeżyliśmy już zamrożenie sportu i część z Państwa pamięta jak to wyglądało, nie chcielibyśmy do tego wracać. Dlatego jeszcze raz prosimy o zrozumienie, pomoc i dostosowanie się do wypełniania wymogów, które są na nas i na Państwa nakładane odgórnie.

Poniedziałek:
gr 7 (5 lat) zaczyna zajęcia o 16:45 – kończy o godzinie 17:25
gr 6 (6 lat) zaczyna zajęcia o 17:45 – kończy o godzinie 18:25

Środa:
gr 10 (przejściowa) zaczyna zajęcia 16:45 – kończy o godzinie 17:40
gr 6 (6 lat) zaczyna zajęcia o godzinie 18:00 – kończy zajęcia o godzinie 18:40

Czwartek
gr 7 (5 lat) zaczyna zajęcia o 16:45 – kończy o godzinie 17:25
gr 5 (7 lat) zaczyna zajęcia o 17:45 – kończy o godzinie 18:40

Zadzwoń