Szanowni Państwo dwa dni temu opublikowane zostało nowe rozporządzenie które reguluje między innymi prowadzenie zajęć sportowych do dnia 17 stycznia czyli końca ferii.
W tym roku chcieliśmy prowadzić normalne zajęcia przez cały okres tych nietypowych ferii o czym informowaliśmy wcześniej, niestety wszystko wskazuje na to, że nie możemy tego zrobić ze wszystkimi grupami.

Po konsultacjach z Polskim Związkiem Judo, którego jesteśmy członkiem otrzymaliśmy informację ustną, że możemy prowadzić zajęcia tylko od grupy wiekowej U12, która uczestniczy już we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek sportowy.

Kategoria U12 zgodnie z regulaminem PZJudo to dzieci od 11 roku życia. Po Świętach opublikujemy plan zajęć dla osób, które kwalifikują się do uczestnictwa w treningach.

Ważne linki:

  1. Kategorie wiekowe i współzawodnictwo sportowe wg regulaminu PZJudo: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2019/przepisy_walki_u18-u12_na_rok_2020.pdf
  2. Nowe regulacje dotyczące sportu: https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-obszarze-sportu-do-17-stycznia-2021
  3. Regulamin sportowy PZJudo: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/regulamin_sportowy_pzj_200303_0.pdf

Zapis dotyczący sportu, fragment z rozporządzenia

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:
wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

Życzymy wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Zadzwoń