Zmiana dotyczy miejsca i lokalizacji zajęć.

W związku z organizowanymi przez szkołę uroczystościami końca roku klas ósmych zmuszeni jesteśmy przesunąć ostatnie w tym roku zajęcia dla Waszych grup. O wyłączeniu dla zajęć sportowych w tym dniu naszego segmentu szkoły dowiedzieliśmy się dzisiaj.

W związku z powyższym:

Grupa nr 5 (rocznik 2016) będzie miała trening o godzinie 16:15 (23 czerwca) w sali nr 2 ul. Niedziałkowskiego.

Grupa nr 7 (rocznik 2014) będzie miała trening o godzinie 17:00 w sali nr 2 ul. Niedziałkowskiego.
Zajęcia dla tej grupy będą łączone z grupą starszą i poprowadzone w formie gier i zabaw. Na treningu obecni będą obaj trenerzy aby dopilnować większą liczbę dzieci.

Zadzwoń