judo dla dzieci

Dzieci 5, 6 i 7 letnie

Pięciolatki i sześciolatki prowadzone są specjalnym programem obfitującym w szereg ćwiczeń i zabaw ogólnorozwojowych. Podczas zajęć w tej grupie wiekowej główny nacisk jest kładziony na naukę bezpiecznego updadania i przygotowanie do zajęć z judo sportowego. Dzieci oswajają się z terminologią związaną z naszą dyscypliną sportu i uczą zachowania na sali sportowej.

 

Dzieci 8 letnie i starsze

Każdy trening judo obfituje w ćwiczenia ogólnorozwojowe, natomiast w tych grupach wiekowych zaczynamy dzieci uczyć podstawowych technik judo. Staramy się główny nacisk kłaść na dokładność wykonywanych ćwiczeń i jakość treningu tak aby w starszym wieku Państwa dzieci były przygotowane do ewentualnych zawodów sportowych.

Wychowanie przez sport

Trening jest doskonałą metodą pedagogiczną kształtującą osobowość , optymizm, wiarę we własne siły.
Judo to sport indywidualny, młody człowiek szybko uczy się, że w momencie rozpoczęcia bezpośredniej walki z przeciwnikiem może liczyć tylko na swoje umiejętności. Jakość walki jest konsekwencją pracy włożonej w klubie i na treningu. Dlatego treningi wyrabiają w dzieciach i młodzieży uczciwość, solidność, wytrwałość.
Etyka judo, restrykcyjne przepisy zabraniające nieprzyzwoitego zachowania, dyskusji z sędziami, szacunek dla trenujących sprzyjają walorom wychowawczym.
Trening judo to nie tylko sportowa rywalizacja, ale pokonywanie barier psychicznych związanych z wykonywaniem trudnych i skomplikowanych ćwiczeń.
Odporność na stres.
Chęć bycia lepszym uczy pokory bo nie zawsze uda się wygrać. Umiejętność godnego przyjmowania porażki kształtuje szacunek dla przeciwnika.
Zadzwoń