Opłaty

Numer konta bankowego

BNP Paribas Bank Polska

54 2030 0045 1110 0000 0417 2170

W opisie proszę podać imię i nazwisko trenującego oraz miesiąc i rok którego dotyczy składka, np:
Jan Kowalski wrzesień 2024

lub  w przypadku stałego zlecenia tylko imię i nazwisko.

Składka miesięczna: 100 zł

Płatne do 15 każdego miesiąca

q

Tytuł przelewu

Prosimy aby podawać w tytule przelewu dokładnie takie informacje o jakie prosimy powyżej (Imię nazwisko miesiąc rok składki), usprawnia to automatyczny import z konta bankowego do systemu klubowego składek członkowskich.

Jeżeli ktoś z Państwa ustawił stałe zlecenie, to proszę tylko podać Imię i Nazwisko, wtedy system automatycznie przypisze składkę do bieżącego miesiąca.

r

Konto rodzica

Nasz klub korzysta z systemu do zarządzania klubem SportsManago.
Do tego systemu informacja z konta bankowego jest importowana ręcznie raz w miesiącu (po 27 dniu miesiąca) i dopiero wtedy widzicie Państwo ostatnie wpłaty.
r

Opłaty w klubie

W klubie sportowym obowiązuje składka członkowska, a nie opłata za trening i jej kwota jest niezależna od ilości odbytych treningów w miesiącu.

Jeżeli zapisujecie państwo do klubu kolejne rodzeństwo poniżej 18 roku życia, to płacicie Państwo jedną składkę.
Pierwsze zapisane dziecko pokrywa opłaty członkowskie każdego kolejnego brata lub siostry.

Osoby powyżej 18 roku życia opłacają składkę niezależnie od liczby trenujących osób z rodziny.

 

Nie ma w klubie opłaty wpisowej dla osób nowo zapisanych.

Zadzwoń