Plan zajęc

Plan zajęć na rok 2024/2025

 • Szkolimy na dwóch salach treningowych: SP3 w Tarnowskich Górach i na ul. Niedziałkowskiego w Tarnowskich Górach. Oznaczenie na której sali odbywają się treningi dla danej grupy przedstawione jest na dole planu zajęć
 • Nr grupy jest jednocześnie rocznikiem dzieci trenujących w danej grupie
 • Nie przewidujemy udziału dziecka w treningach innej grupy wiekowej niż jego rocznik!

Kontynuacja zajęć

 • Dzieci, które trenowały w zeszłym roku nie zapisują się ponownie
 • Nazwa grupy dziecka to rocznik. Z wyjątkiem dwóch grup nazwa Waszej grupy się nie zmienia. Wyjątek dotyczy GR 2012+ do której teraz należą wszyscy od rocznika 2012 i starsi, oraz GR 2013_2014, która zawiera dwie poprzednie GR 2013 i GR 2014
 • Po zalogowaniu się do Strefy Rodzica systemu SportsManago będziecie widzieli Państwo przypisaną grupę zaraz po wygenerowaniu nowego roku szkolnego

Osoby nowo zapisane

 • Rocznik 2019 – Powstaje nowa Gr 2019 – 5 latki, jest to najmłodszy wiek w jakim zapisujemy do klubu.
 • Rocznik 2017 i 2018 – Powstaje nowa Gr PM 2017_2018 – Grupa przejściowa dzieci w rocznikach 2017 i 2018. Przedrostek przejściowa oznacza, że po czasie w zależności od liczby dzieci w tej grupie przewidujemy albo przeniesienie do odpowiednich grup (GR 2017 i Gr 2018), albo utworzenie dodatkowej grupy i rozdzielenie roczników do osobnych grup, lub pozostawienie takiego stanu bez zmian.
 • Rocznik 2016 – te dzieci zostaną zapisane do istniejącej i trenującej od zeszłego roku GR 2016 do pełnego jej stanu osobowego.
 • Rocznik 2015  i starsi – Powstaje nowa Gr PS 2015+, grupa przejściowa starsza. W tej grupie dzieci uczą się podstaw judo, nabierają ogólnej sprawności. Grupa ta zostanie rozwiązana z końcem roku kalendarzowego, a dzieci od stycznia kolejnego roku trafią z pewnym przygotowaniem do swoich grup wiekowych.
 • Dorośli – Tutaj zawsze prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem prowadzącym zajęcia w klubie.
Zadzwoń