JUDO TARNOWSKIE GÓRY

Klub zarejestrowany w Polskim Związku Judo, Instruktorzy z uprawnieniami wydanymi przez Akademię Wychowania Fizycznego.

Zabawa judo dla dzieci

Forma ruchu dla dzieci zawierająca ćwiczenia ogólnorozwojowe, która nie tylko przygotowuje do specjalistycznego treningu judo sportowego, ale zapewnia odpowiedni rozwój ruchowy dziecka. W naszym klubie prowadzimy takie zajęcia od 5 roku życia.

Judo dla dorosłych

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych to trening judo rekreacyjnego, alternatywna forma ruchu pozwalajaca utrzymywać dobrą kondycję fizyczną.

Akcje promocyjne

Organizujemy różnorodne akcje promujące sport i judo wśród dzieci i młodzieży. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich akcjach szkoleniowych Śląskiego i Polskiego Związku Judo.

Zadzwoń