W dniu 15 kwietnia, poniedziałek, zajęcia w klubie odwołane. Powodem jest nasza obecność na uroczystości wręczania nagród sportowcom za rok 2018 rok.

Zadzwoń