Informujemy, że zajęcia sportowe, treningi zgodnie z informacją jaka ukazała się na stronie GOV.PL mogą być kontynuowane bez zmian.
W ostatnich tygodniach skróciliśmy zajęcia o pięć minut, dzięki czemu kolejne grupy treningowe mają 20 minutowe przerwy między swoimi zajęciami. Prosimy o nie przychodzenie zbyt wcześnie aby grupa kończąca zajęcia mogła wyjść z obiektu nie spotykając nowych uczestników zajęć.

W miarę możliwości (głównie chodzi o dzieci przywożone samochodami) prosimy aby pod ubraniem wierzchnim miały założone już strój sportowy co usprawni przebranie się i szybkie opuszczenie terenu klubu.

Na terenie obiektów sportowych jest całkowity zakaz przebywania osób postronnych nie uczestniczących w zajęciach sportowych. Na wszystkich obiektach (Sala nr 1 w Szkole Podstawowej nr 3, Sala nr 2 na ul. Niedziałkowskiego) obowiązkowo należy dezynfekować ręce przed wejściem oraz podczas opuszczania obiektów oraz, na ich terenie należy poruszać się w maseczce lub przyłbicy ochronnej.

Rodziców oczekujących na dzieci prosimy o zachowywanie dystansu i stosowanie się do aktualnych przepisów.

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych dzieci.

zrzut ekranu ze strony GOV.PL
Zadzwoń